Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

IMTM declares war against COVID -19

Olomouc 18.3.2020

Following the announcement of prof. Roman Prymula, MD., PhD., vice-minister for health, at the press conference on March 18, 2020, we confirm that the Laboratory of Experimental Medicine of the Institute of Molecular and Translational Medicine (IMTM, www.imtm.cz), Faculty of Medicine, Palacký University, which is also integral part of the University Hospital Olomouc, is in the final phase of implementation of high-throughput testing for SARS-CoV-2 causing COVID-19. Thanks to the close cooperation of scientists, health professionals and the largest hospital in the region, where the IMTM is located, it will be possible to test >1.000 samples per day.

“Today we received a testing permit issued by the National Institute of Public Health in Prague. At the same time, we are constituting a team of workers and volunteers, including scientists, technicians and administrative staff from two other scientific centers of Olomouc university. We believe that by the beginning of next week at the latest we will be ready to test and help fight against coronavirus disease pandemic, ” said the director of the IMTM Marian Hajduch, MD., PhD.

For example, the Center of Region Hana for Biotechnological and Agricultural Research will supply scientists who are skilled in the necessary laboratory techniques. The Regional Center of Advanced Technologies and Materials will provide administrative support for which there is insufficient capacity at the IMTM alone. Under the leadership of the IMTM, the science centers will create and train backup teams that will allow future capacity increase and possible replacement of current laboratory employees, who may be quarantined while fighting the infection in the front line. 

V návaznosti na oznámení prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., PhD. na tiskové konferenci  ze dne 18.3.2020 potvrzujeme, že Laboratoř experimentální medicíny Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM, www.imtm.cz) Lékařské fakulty Univerzity Palackého, která je i součástí Fakultní nemocnice Olomouc, je ve finální fázi příprav velkokapacitního testování vzorků na virus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. Díky úzké spolupráci vědců a největšího zdravotnického zařízení v kraji, v jehož areálu se ÚMTM nachází, bude možné otestovat přes tisíc vzorků denně. 

„Dnes jsme obdrželi povolení k testování vydané Státním zdravotním ústavem v Praze. Současně připravujeme tým pracovníků, do nějž se zapojí i vědci, techničtí i administrativní pracovníci z dalších dvou vědeckých center olomoucké univerzity. Věříme, že nejpozději začátkem příštího týdne budeme připraveni testovat a pomoci v boji s pandemií,“ uvedl ředitel ÚMTM Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.

Například Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum dodá vědecké pracovníky, kteří ovládají potřebné laboratorní techniky. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů poskytne administrativní podporu, pro kterou v samotném ÚMTM není dostatečná kapacita. Vědecká centra pod vedením ÚMTM vytváří a zaškolují záložní týmy, které umožní budoucí navýšení kapacity a případně náhradu pracovníků, kteří se v první linii boje s infekcí mohou dostat do karantény. 

Peter Vanek
Marketing & Communication

INSTITUTE OF MOLECULAR AND 
TRANSLATIONAL MEDICINE
Faculty of Medicine and Dentistry 
Palacky University 
Hnevotinska 5  Olomouc
peter.vanek@upol.cz