Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Informace o studii kolektivní imunity PREVAL 2

Registrace do studie je otevřená pro veřejnost! Registrujte se na preval.zarezervujse.cz. Míst rychle ubývá, tak s registrací neváhejte! 

 

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc zahájí v úterý 18.1.2022 nábor do studie PREVAL 2, zaměřené na stav imunity proti viru SARS CoV 2. Studie se v první fázi mohou zúčastnit jen zájemci, kteří se zúčastnili studie PREVAL 1 v květnu 2020 a zároveň obdrželi zvací SMS zprávu s nabídkou zapojit se. Registrace na preval.zarezervujse.cz

 

Telefonická linka 731630194 

Telefonní linka bude v provozu od 18. 1. každý pracovní den v době od 9 – 11 hodin! 

 

V případě otázek nás kontaktujte na preval@upol.cz

 

 

Co ve studii zjišťujeme?

Ve studii se stanovují protilátky proti viru SARS-Cov-2. Vyšetřením nelze zjistit časnou infekci, protilátky se objeví patrně po jednom až dvou týdnech od případné infekce a také po očkování. U části vzorků budeme taktéž vyšetřovat buněčnou složku imunity, ze které budou pomocí interferonu-gama (a perforinu) měřeny paměťové T lymfocyty přítomné v periferní krvi. K vyhodnocení přítomnosti viru SARS-CoV-2 poslouží PCR (polymerázová řetězová reakce) test. K budoucí analýze vnímavosti jedinců na nemoc COVID-19 mohou být použité i genetické analýzy. Odebraný biologický materiál poslouží i k analýze dalších biomarkerů nemoci.

 

 

--------

 

The Institute of Molecular and Translational Medicine and Olomouc University Hospital (FNOL) will start recruiting for the PREVAL 2 study on Tuesday, January 18, 2022. The main aim of the PREVAL 2 is focusing on the immunity against SARS CoV 2. Only those who participated in the PREVAL 1 study in May 2020 and received an invitation SMS can join the PREVAL 2 study. Registration at preval.zarezervujse.cz

The study measures antibodies to SARS-Cov-2 virus. Early infection cannot be detected by the examination and the antibodies will probably appear one to two weeks after a possible infection and also after vaccination. For some samples, we will examine the cellular component of immunity, from which memory T cells, which are present in the peripheral blood, will be measured using interferon-gamma (and perforin). The PCR (polymerase chain reaction) test is used to evaluate the presence of SARS-CoV-2 virus. Genetic analyzes can also be used to analyze individuals' susceptibility to COVID-19. The collected biological material will also be used for the analysis of other biomarkers of the disease.

 

If you have any questions, please contact us at preval@upol.cz.

Contact: +420731630194 

The hot line will be in operation from 18 January every working day from 9 am to 11 am only!