Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

National Cancer Institute is being established in the Czech Republic

Three main nodes in Prague, Brno and Olomouc, 11 research institutes, 71 teams with a significant representation of foreign and young researchers. More than 600 classifiable outputs, of which at least 400 publications, in addition to two thirds published in impacted journals belonging to the first quartile. Undoubtedly, this is the largest academic oncology project in the history of the Czech Republic. However, the National Institute for Cancer Research (NÚVR), to which almost 1.5 billion CZK have been allocated from the National Recovery Plan (NPO) - specifically from the EXCELES program of the Ministry of Education - for a period of three and a half years, has other ambitions. In addition to quality results that will improve the diagnosis and treatment of cancer, it wants to become a real national authority in the field. An authority that will provide qualified expertise to health professionals, politicians or, for example, patient organizations and that will raise public awareness of the importance of cancer research.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., from the 1st Faculty of Medicine, Charles University, scientific director prof. RNDr. Ondřej O. Slabý, Ph.D., from the Faculty of Medicine and the Central European Institute of Technology (CEITEC) of Masaryk University and with the medical director doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., from the Medical Faculty of Palacký University, talked about the activities, plans and development of the National Cancer Research Institute, which became operational on 1 June, 2022, as well as what will happen after the end of the budget period.

You can read the full interview HERE. [CZE]

 

 

Tři hlavní uzly v Praze, Brně a Olomouci, jedenáct výzkumných pracovišť, 71 týmů s výrazným zastoupením zahraničních a mladých výzkumníků. Více než 600 klasifikovatelných výstupů, z toho minimálně 400 publikací, navíc ze dvou třetin uveřejněných v impaktovaných časopisech patřících do prvního kvartilu. Bezpochyby se jedná o největší projekt akademické onkologie v dějinách České republiky. Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR), na který bylo z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) – konkrétně z programu EXCELES ministerstva školství – alokováno téměř 1,5 miliardy korun pro období tří a půl roku, má však i další ambice. Kromě kvalitních výsledků, které povedou ke zlepšení diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, se chce stát skutečnou národní autoritou v dané oblasti. Autoritou, která bude poskytovat kvalifikovanou expertizu zdravotníkům, politikům nebo třeba pacientským organizacím a která zvýší povědomí veřejnosti o důležitosti výzkumu nejen v onkologii.

O aktivitách, plánech a rozvoji Národního ústavu pro výzkum rakoviny, jehož činnost byla zahájena 1. června, ale i o tom, co nastane po skončení rozpočtového období, jsme hovořili s hlavním řešitelem projektu a ředitelem NÚVR prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc., z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vědeckým ředitelem prof. RNDr. Ondřejem O. Slabým, Ph.D., z Lékařské fakulty a Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Masarykovy univerzity a s lékařským ředitelem doc. MUDr. Mariánem Hajdúchem, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

 

Foto: Jiří Koťátko