Skip to main content
Header image

Elektrochemické metody, (bio)senzory a čipové platformy

Elektrochemické metody, (bio)senzory a čipové platformy, 1.vyd., korigovaný dotisk, Olomouc, Univerzita Palackého v Olonouci, 2021, 2.3, 43-52, ISBN: 978-80-244-3951-8,