Přejít k hlavnímu obsahu
Header image

Trilobolide-steroid hybrids: Synthesis, cytotoxic and antimycobacterial activity

JURÁŠEK, M., P. DŽUBÁK, S. RIMPELOVA, D. SEDLÁK, P. KONEČNÝ, I. FRYDRYCH, S. GURSKÁ, M. HAJDÚCH, K. BOGDANOVÁ, M. KOLÁŘ, T. MÜLLER, E. KMONICKOVA, T. RUML, J. HARMATHA, P. DRAŠAR
Trilobolide-steroid hybrids: Synthesis, cytotoxic and antimycobacterial activity. Steroids. 2017, 117(2017), 97-104, ISSN: 0039-128X, PMID: 27543674,