Skip to main content
Header image

Stránská Jana Ph.D.

Journals

ŘEHULKOVÁ, A., J. CHUDÁČEK, A. PROKOPOVÁ, M. VIDLAŘOVÁ, J. STRÁNSKÁ, J. DRÁBEK, J. POTOČKOVÁ, R. TROJANEC, J. VRBKOVÁ, J. ŠKARDA, T. BOHANES, M. SZKORUPA, B. TOLMACI, J. KLEIN, J. SROVNAL, M. HAJDÚCH
Clinical and prognostic significance of detecting CEA, EGFR, LunX, c-met and EpCAM mRNA-positive cells in the peripheral blood, tumor-draining blood and bone marrow of non-small cell lung cancer patients. Translational Lung Cancer Research. 2023, 12(5), 1034-1050, ISSN: 2226-4477 , PMID: 37323172,  PDF.
SLAVKOVSKÝ, R., J. STRÁNSKÁ, V. VĚNSKOVÁ, S. JANČÍK, L. KOTKOVÁ, P. VOJTA, P. FLODR, M. BARTOUŠKOVÁ, H. ŠTUDENTOVÁ, M. HAJDÚCH, J. DRÁBEK
Development and extensive analytical validation of deep amplicon sequencing for detecting KRAS and NRAS mutations in metastatic colorectal cancer samples. Neoplasma. 2021, 69(1), 203-2015, ISSN: 0028-2685, PMID: 34881628,
KLASKOVA, E., J. DRÁBEK, M. HOBZOVA, V. SMOLKA, M. SEDA, J. HYJÁNEK, R. SLAVKOVSKÝ, J. STRÁNSKÁ, M. PROCHAZKA
Significant phenotype variability of congenital central hypoventilation syndrome in a family with polyalanine expansion mutation of the PHOX2B gene. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc, Czech Republic. 2016, 160(4), 495-498, ISSN: 1213-8118, PMID: 27485184,

Books & book chapters

DRÁBEK, J., A. JURCEKOVA, J. NOVACKOVA, J. STRÁNSKÁ, J. VRBKOVÁ, A. BARTÁKOVÁ, L. KOTKOVÁ, M. DAJBYCHOVA, R. SLAVKOVSKÝ, T. PEXA, V. STENZL
Vybrané metody forenzní genetiky, 1.vyd., Olomouc, Palacky University, 2022, 1 s, ISBN: 978-80-244-6177-9,
STR profiling for cell line authentication , 1.vyd., Olomouc, Palacky University, 2021, 4, 29-36, Dedication: LO1304, ISBN: 978-80-244-6049-9,