Skip to main content
Header image

Reprofilování jako úspěšná strategie hledání nových léčiv

KONEČNÝ, P., S. GURSKÁ, P. ZNOJEK, E. SCHADICH, M. HAJDÚCH, P. DŽUBÁK
Reprofilování jako úspěšná strategie hledání nových léčiv. Farmakologická léčba. 2015, 4(10/2015), 12-18, ISSN: 1805-398X.